تقویم برگزاری جلسات سندیکا در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی سندیکا، در سال ۱۳۹۹ طبق روال سندیکا که از بدو تاسیس تاکنون رعایت شده است، جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک بار و جلسات کمیته ها با فاصله زمانی ۴ هفته یکبار در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.
باتوجه به اینکه همواره دستور جلسه برای بررسی وضعیت جاری و برنامه ریزی های آتی سندیکا وجود دارد این تقویم برای تمامی اعضا ارسال می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان تشکیل هر یک از جلسات هیات مدیره و کمیته های سندیکا در سال ۱۳۹۹ می توان به جدول تقویم رویدادهای سندیکا مراجعه کرد:

۱۳۹۹۰۱۰۱-syndicate all in one

پاسخ بدهید