شماره ۷ نشریه شناسا

شماره ۷ نشریه شناسا در اواخر پاییز ۱۳۹۵ چاپ و منتشر گردید.

فهرست مطالب این شماره عبارت است از:

 • معرفی سندیکا
 • سرمقاله
 • اخبار سندیکا
 • گزارش برگزاری نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی
 • ابهام در واگذاری یک پروژه هزار میلیاردی به بخش خصوصی
 • اخبار حوزه های مرتبط به فعالیت های سندیکا
 • اینترنت اشیا ) IoT ( چیست؟
 • شهر هوشمند چیست؟
 • گفت و گو با مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور
 • فناوری برد بلند RFID
 • گزینه های آنلاین و آفلاین در مدیریت هوشمند اموال مبتنی بر RFID
 • سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
 • ارائه راهکار مدیریت سرویس مدارس
 • اطلاعات اعضای سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
 • فهرست اعضای سندیکا

دریافت فایل PDF شماره ۷ نشریه شناسا

پاسخ بدهید