حداقلِ استانداردهای GPS خودرویی

نگارش اولیه حداقلِ استاندارد مورد نظر برای استفاده از انواع دستگاه‌های ردیاب خودرویی (GPS) تهیه گردید. اعضای حاضر در جلسه کمیته فنی سندیکا که در روز دوشنبه ۵/۳/۱۳۹۳ برگزار شد، نگارش اولیه حداقلِ استاندارد مورد نظر برای استفاده انواع دستگاه‌های ردیاب خودرویی (GPS) را بررسی کردند.
نتیجه اولیه این بررسی به‌صورت PDF پیوست می‌باشد. با توجه به این که قرار است پس از بررسی نهایی در هیات‌مدیره سندیکا و هماهنگی با مراجع ذیربط و ذیصلاح مانند سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های هم‌کار آن، هر چه سریع تر استاندارد یاد‌شده اعلام عمومی گردد، از همه علاقه‌مندان درخواست می‌نماید که حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۱/۳/۹۳ نظرات اصلاحی، تکمیلی و پیشنهادهای خود در این زمینه را به دبیرخانه سندیکا اعلام نمایند. یادآوری می‌نماید که این موضوع طبق مفاد بند ۶٫۹ اساس نامه، جزو اهداف سندیکا می‌باشد.

پاسخ بدهید