جلسات هیات مدیره

تقویم برگزاری جلسات سندیکا در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی سندیکا، در سال ۱۳۹۹ طبق روال سندیکا که از بدو تاسیس تاکنون رعایت شده است، جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک بار و جلسات کمیته ها با فاصله زمانی ۴ هفته یکبار در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد. باتوجه به اینکه همواره دستور جلسه برای بررسی وضعیت جاری و برنامه ...

متن کامل »

جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره سندیکا هر دو هفته یک بار در محل دبیرخانه سندیکا برگزار می گردد. این روال از همان بدو تاسیس سندیکا رعایت شده است و همواره دستور جلسه برای بررسی وضعیت جاری و برنامه ریزی های آتی سندیکا وجود دارد. روزهای برگزاری جلسات هیات مدیره در سال ۱۳۹۸ در تقویم رویدادهای سندیکا مشخص شده است. تقویم جلسات در ...

متن کامل »