معرفی سندیکا

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیوئی، سندیکای شرکت های فعال در زمینه صنایع RFID، AVL ، GPS و کارت های هوشمند میباشد. این سندیکا با هدف شکل دهی بازار و بالابردن کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده، حمایت از اعضا و صنایع مرتبط، جلب حمایت دولت، مشاوره و هدایت مشتریان، تشکیل گردیده است.

ضرورت تشکیل سندیکا در سال ۱۳۸۸ از طرف مدیر کل برق و الکترونیک و فن آوری وزارت صنایع و معادن تشخیص داده شد و شرکتهای دست اندرکار استقبال نموده و اولین جلسه در همان سال در وزارت صنایع تشکیل گردیده و اساسنامه پیشنهادی وزارت صنایع به شرکتها داده شد. جلسات بعدی در دبیرخانه موقت، با حضور بیش از ۳۵ شرکت تشکیل و موضوعات پیگیری گردید. در این جلسات دبیر موقت انتخاب گردید و پیگیری های مربوطه به دبیر موقت سندیکا محول گردید و با بررسی های انجام شده جهت ثبت سندیکا از بین سازمانهای موجود اتاق بازرگانی بدلیل ۱- حمایت مستقیم از بخش خصوصی ۲- وجود سندیکاهای قدیمی و معتبر ۳- مقبولیت در سازمانهای دولتی و دیگر موارد انتخاب گردید و تقاضا برای ثبت با تهیه مدارک لازم اعلام گردید و پروسه ثبت چندین ماه بطول انجامید و در نهایت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ موافقت اصولی اخذ گردید. جلسه مجمع عمومی موسسین برای تائید اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ تشکیل و اساسنامه که براساس ضوابط اتاق بازرگانی اصلاح گردیده بود تائید و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انتخاب شده و ماموریت پیدا کردند که به سرعت نسبت به راه اندازی دبیر خانه سندیکا مبادرت نمایند.