ساختار سندیکا

 

ساختار سندیکا

 

اعضای هیات مدیره:

۱) آقای مهندس افشین کلاهی (رییس هیات مدیره)
۲) آقای دکتر آزاد معروفی (نایب رییس هیات مدیره)
۳) آقای مهندس سعید محمودی (عضو هیات مدیره و خزانه دار)
۴) آقای مهندس میثم غنی زاده (عضو هیات مدیره)
۵) آقای مهندس فرنوش فخیمی (عضو هیات مدیره)
۶) آقای مهندس میثم صالحی (عضو علی البدل اول)

۷) خانم مهندس مرجان معریان (عضو علی البدل دوم)

 

 

بازرسان سندیکا:
۱) آقای مهندس داوود درخشان (بازرس اصل)
۲) آقای مهندس مهران صدقی (بازرس علی البدل)

 

دبیر سندیکا:

سرکارخانم دکتر سحر بنکدار پور

 

کمیته‌های موجود:
· کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی، دبیر: آقای مهندس یوسف دوست حسینی
· کمیته فنی ( کارگروه GPS و RFID ) دبیر: آقای مهندس محمود جعفری