اهداف سندیکا

 • سازماندهی و ایجاد ارتباط ما بین اعضا به منظور مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، ارتقای اعتبار و حیثیت اعضا و هم افزایی در استفاده از خدمات و امکانات یک دیگر.
 • توسعه و گسترش فعالیت ها و برنامه ریزی برای تامین نیازهای (صنفی) بازار های داخلی وخارجی و کوشش در توسعه این بازارها، بازاریابی مستمر و کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از آخرین ره یافت های جهانی و در جهت نیل به توسعه صادرات.
 • ایجاد ارتباط با بانک ها و موسسات اعتباری کشور و سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین و معرفی و فراهم سازی زمینه دریافت وام و تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضا.
 • فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا.
 • تهیه گزارش های سالیانه از عملکرد سندیکا و ارزیابی آن، طرح مسایل و مشکلات موضوع فعالیت سندیکا و اعضا همراه با پیشنهاد و راه حل های اجرایی برای جلب حمایت و رفع مشکلات و ارایه آن به نهادها، سازمان ها و وزارت خانه های ذیربط و اتاق ایران جهت ارجاع به نهادهای مذکور.
 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی، مشترک، حرفه ای و قانونی اعضا از طریق ارایه پیشنهادها و جلب حمایت مراجع و سازمان های دولتی و ملی در راستای اهداف سندیکا و ارایه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا.
 • حفظ و حمایت از صنعت تولید تجهیزات، محصولات و سامانه های شناسایی و مکان یابی رادیویی و اقدام مشترک برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی در این حوزه در ایران.
 • ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال فناوری و افزایش نوآوری تکنولوژیک در این حوزه.
 • سعی در ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا و بالا بردن مرغوبیت محصولات از طریق بررسی محصولات موجود شرکت های عضو و تشویق به رعایت استانداردهای مرتبط و مشارکت با موسسه استاندارد یا دیگر سازمان های مربوطه برای تدوین و اجرای استانداردهای لازم و ایجاد آزمایشگاه آکرودیته و همکاری جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های عضو.
 • هماهنگی و کوشش در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا و هم کاری با نهادهای ذیربط برای آموزش های مرتبط.
 • مشاوره در انعقاد پیمان های دسته جمعی و تشکیل کنسرسیوم بین شرکت های عضو.
 • ایجاد مرکز اطلاع رسانی، پورتال تخصصی و تاسیس کتاب خانه، جمع آوری اطلاعات و انتشار کتب، مجلات، خبرنامه ها و نشریات ادواری و بولتن اقتصادی و فنی جهت اطلاع رسانی عمومی و انعکاس اخبار سندیکا.
 • همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی در انجام وظایفی که این دستگاه ها به سندیکا محول نموده اند و آمادگی برای ارایه مشورت های لازم به آن ها.
 • همکاری با سایر تشکلهای صنفی یا کانون های حقوقی مرتبط یا مراکز پژوهشی دانشگاهی و افراد حقیقی علاقه مند به منظور پیشبرد اهداف سندیکا.
 • برگزاری سمینار، همایش، نشستهای علمی و دوره های آموزشی و برنامه ریزی جهت حضور در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی مختلف و مرتبط.
 • برنامه ریزی و تدوین مکانیزم رتبه بندی اعضای تشکل و اعمال رتبه بندی اعضا جهت حضور در پیمان های داخلی و خارجی و هم کاری با دیگر نهادها در این زمینه.
 • تلاش جهت ارتقای آگاهی جامعه نسبت به تکنولوژی های این حوزه و منافع حاصل از به کارگیری آن ها.
 • الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط سندیکا و هم کاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.
 • کوشش برای جلوگیری از رقابتهای نا سالم اعضا در بازارهای هدف و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین اعضا از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.
 • همکاری و تشریک مساعی با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در تنظیم برنامه، تدوین استراتژی و ظرفیت تولید و صدور یا عدم صدور اجازه تاسیس واحدهای جدید.
 • تلاش برای استفاده حداکثری از توان داخلی و تامین نیازهای بازار از طریق اعضای سندیکا و معرفی اعضا به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به کار گیرنده تجهیزات و سیستم های شناسایی و مکان یابی.
 • داوری و سعی در ایجاد تفاهم و تشریک مساعی بین اعضا و رفع نیازمندی یک دیگر از طریق کمک متقابل و کوشش در جهت رفع اختلافات فی ما بین اعضا و عند اللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
 • شناخت و کمک به نیروهای فعال و نوآور در جهت پر کردن ظرفیت های خالی صنعت مربوطه.
 • همکاری در جهت حل معضلات صنفی اعضا با قوای مجریه، مقننه و قضاییه.
 • جمع آوری و تحلیل و بررسی قوانین، آیین نامه ها، مصوبات و لوایح مربوط به این صنعت به منظور ارایه نظرات مشورتی به مسئولان دولتی و همکاری در جهت تدوین و اجرای صحیح آن ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران.
 • انجام فعالیت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و ارایه چهارچوب های مناسب این صنعت جهت نیل به فناوری مطلوب در چهارچوب اهداف سندیکا.
 • ایجاد صندوق حمایت و پشتیبانی تولید با مشارکت اعضا و سازمان های ذیربط.
 • تشویق، حمایت، جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش با رعایت قانون تجارت.