گروه شرکت های بیتا

 

نام رسمی شرکت  گروه شرکت های بیتا
نام تجاری شرکت گروه بیتا
شماره عضویت در سندیکا  ۱۴۸
مدیر عامل  دکتر فرزاد ابراهیمی
سال تاسیس
زمینه فعالیت کلید واژه IoT ـ خانه هوشمند ـ سلامت هوشمند ـ شهر هوشمند ـ دامداری هوشمند ـ حمل و نقل هوشمند ـ کشاورزی هوشمند ـ جنگل هوشمند ـ رباتیک ـ مانیتورینگ هوشمند ـ آموزش هوشمند ـ معدن هوشمند ـ نفت و گاز هوشمند
توضیحات  
تلفن، فکس ۰۲۱
  ٨٨٨٧۴٨۴٢
 ٨٨٨٧٢۴۴۵
نشانی شهر  تهران
نشانی
وب سایت  www.​bitagrp.com
پست الکترونیکی info@bitagrp.com