پیشگام صنعت غدیر

نام رسمی شرکت  پیشگام صنعت غدیر
نام تجاری شرکت  پیشگام صنعت غدیر
شماره عضویت در سندیکا ۱۶۵
مدیر عامل  مهندس مهدی نظری
سال تاسیس ۱۳۸۳
زمینه فعالیت کلید واژه  مشاور پروژه های الکترونیک
توضیحات
تلفن، فکس ۰۲۱ ۵۵۲۷۸۵۱۹  ۵۵۲۷۸۵۱۹
نشانی شهر  تهران
نشانی  
وب سایت www.psgh.ir
پست الکترونیکی info@psgh.ir