مدیریت آپشن خودرو سازی سایپا

نام رسمی شرکت مدیریت آپشن خودروسازی سایپا
نام تجاری شرکت مدیریت آپشن خودروسازی سایپا
شماره عضویت در سندیکا ۱۸۶
مدیر عامل
سال تاسیس
زمینه فعالیت کلید واژه  ردیاب خودرو
توضیحات
تلفن، فکس ۰۲۱  ۶۱۶۱۱۶۳۹  ۶۱۶۱۱۶۴۰  ۶۱۶۱۱۹۰۱
نشانی شهر البرز
نشانی کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپایدک، ساختمان بازرگانی، طبقه دوم
وب سایت www.option.saipayadak.org
پست الکترونیکی option@saipayadak.org