کشت یار

نام رسمی شرکت کشت یار
نام تجاری شرکت کشت یار
شماره عضویت در سندیکا ۱۶۳
مدیر عامل
سال تاسیس ۱۳۶۳
زمینه فعالیت کلید واژه  سنجش از دور
توضیحات
تلفن، فکس ۰۹۰۳ ۴۷۶۲۳۱۶
نشانی شهر  تهران
نشانی  مرکز نوآوری ایران زمین
وب سایت www.keshtyar.ir
پست الکترونیکی info@keshtyaar.ir