هوشمند نمایه افراز

نام رسمی شرکت هوشمند نمایه افراز
نام تجاری شرکت هوشمند نمایه افراز
شماره عضویت در سندیکا ۱۷۳
مدیر عامل آقای مهندس پرویزیان
سال تاسیس  ۱۳۸۲
زمینه فعالیت کلید واژه
توضیحات طراحی و تولید سامانه های الکترونیکی ، مخابراتی و نرم افزاری در حوزه هوشمند سازی حمل و نقل
تلفن، فکس ۰۲۱ ۵۶۲۷۷۰۵۱  ۵۶۲۷۷۰۵۰  ۵۶۲۷۷۰۵۲
نشانی شهر تهران
نشانی  احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وب سایت www.hna-co.com
پست الکترونیکی sales@artinsense.com