مکان پرداز رایمند

نام رسمی شرکت مکان پرداز رایمند
نام تجاری شرکت رایمند
شماره عضویت در سندیکا ۱۴۷
زمینه کاری کلید واژه مکان پرداز رایمند، تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای،  ایستگاه دائمی مرجع، مدیریت اطلاعات مکانی، گیرنده کابرGPS, GNSS, RTK, NRTK, Rover, Coars, Reference station, GIS, Mobile-GIS, Raymand GeoProcessing, Web-GIS,
توضیحات ارائه خدمات تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای با استفاده از راه اندازی زیرساخت شبکه ای از ایستگاه های مرجع و همچنین محصولاتی همچون گیرنده دهی کاربر، گیرنده دائمی مرجع، گیرنده کاربر، نرم افزار ارسال تصحیحات، گیرنده
مدیر عامل  مهندس حسین سحابی روشن
سال تاسیس ۱۳۸۹
تلفن، فکس ۰۲۱ ۴۰۴۴۳۶۲۸-۴۰۴۴۳۲۲۹ ۰۹۱۲۰۵۳۷۵۴۷  فکس:  داخلی ۱۰۲
نشانی شهر تهران
نشانی  شهر زیبا، انتهای خیابان شهید احمد کاشانی، کندروی بزرگراه همت به سمت شرق، واحد ۳۹
وب سایت www.raymand.net
پست الکترونیکی

پروژه های اجرا شده تا کنون:

مشاوره و پیاده سازی سکوی نفتی شرکت نفت خزر

ارائه سرویس RTK به جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

راه اندازی شبکه RTK شرکت گاز استان تهران

فروش گیرنده کاربر و مرجع به شهرداری مشهد

فروش گیرنده کاربر و مرجع به شهرداری همدان

فروش گیرنده کاربر و مرجع به شرکت مهاب قدس

فروش گیرنده کاربر شرکت نقش آوران توس