مهندسی فناوری های نوین پایوند

نام رسمی شرکت  مهندسی فناوری های نوین پایوند ـ عضو گروه شرکت های همکاران سیستم
نام تجاری شرکت  پایوند
شماره عضویت در سندیکا  ۱۱۷
مدیر عامل  مهندس سید مصطفی حسینی
سال تاسیس  ۱۳۸۱
زمینه فعالیت کلید واژه  
توضیحات  تولید، فروش، استقرار و پشتیبانی سیستم های مبتنی بر تکتولوژی RFID
تلفن، فکس  ۰۲۱  ۸۴۲۰۵۲۲۲ ۸۳۳۸۲۸۹۹  
نشانی شهر  تهران
نشانی  خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار ‍‍‍‍‍‍‍پلاک ۲۰
وب سایت www.paivandtech.com
پست الکترونیکی  info@paivandtech.com

انواع مجوز های دریافتی و رتبه بندی آنها شورای عالی انفورماتیک کشور، رتبه ۱

ﺧﺪﻣﺎت اصلی شرکت پایوند عبارتند از:

  • ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
  • ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بیومتریک
  • ﭘﻴﺎده‌سازی راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بارکد
  • اراﺋﻪ‌ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری IOT
  • اراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و راﻫﮑﺎرﻫﺎی جامع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر
  • اراﺋﻪ‌ی سیستم  ﭘﻴﺎﻣک و ﭘﻨﻞ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺴﺘﻢ

 

استراتژی‌های کلان

در چشم‌انداز کلان، این مجموعه می‌کوشد تا زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح و مناسب سازمان‌ها و اشخاص از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم آورد تا با ارتقای جایگاه کشور، در قرارگیری آن در زمره‌ی کشورهای پیشرفته در این زمینه گام مثبتی بردارد.
برای دستیابی به این هدف، شناخت نیازمندی‌ها و پاسخ‌گویی به آن‌ها در حوزه‌ی طراحی زیرساخت ارتباطی داده‌ها در یک سازمان و ارسال امن آن‌ها و ارائه‌ی خدمات ارزش‌افزوده در راس فعالیت‌های شرکت قرار دارد.
سایر سرخط‌های کلان استراتژی شرکت فناوری های نوین پایوند همکاران سیستم عبارتند از:

  • ارائه‌ی خدمات و محصولات تکمیلی به مشتریان همکاران سیستم با هدف افزایش و توسعه‌ی خدمات آن‌ها
  • ارائه‌ی محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه‌ی فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای مشتریان