مهندسی برق و الکترونیک سجاد

نام رسمی شرکت مهندسی برق و الکترونیک سجاد
نام تجاری شرکت  مهندسی برق و الکترونیک سجاد
شماره عضویت در سندیکا ۱۶۸
مدیر عامل مهندس عباس گلمکانی
سال تاسیس ۱۳۶۸
زمینه فعالیت کلید واژه  GPS
توضیحات ـ سامانه ردیابی خودرو
ـ سیستم کنترل هوشمند درب پارکینگ ا
تلفن، فکس ۰۵۱ ۳۶۰۲۹۲۰۲  ۳۶۰۲۹۱۱۰
نشانی شهر مشهد
نشانی   بلوار جلال آل احمد، جلال آل احمد ۶۴، دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره ۳، مرکز تحقیقات سجاد
وب سایت  www.src-co.ir
پست الکترونیکی  srcmail2@gmail.com