داده نمایان ماندگار

نام رسمی شرکت  داده نمایان ماندگار
نام تجاری شرکت  DNM
شماره عضویت در سندیکا  ۱۱۰
مدیر عامل مهندس مهرداد یاراحمدی
سال تاسیس  ۱۳۸۸
زمینه فعالیت کلید واژه  
توضیحات  ۱- طراحی و تولید تجهیزات ردیابی و کنترل از راه دور خودرویی و نفری

۲- ادوات قرائت و مدیریت پرسنل با استفاده از کارتها و tag  های بدون تماس

تلفن، فکس ۸۸۸۴۷۷۸۸
 
۸۸۸۶۴۶۶۹  ۸۸۸۶۳۰۳۸   ۸۸۸۲۱۴۶۵
نشانی شهر  تهران
نشانی میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پلاک ۲۰، طبقه ۲، واحد ۴
وب سایت  www.dnm.co.ir
پست الکترونیکی   info@dnm.co.ir

 

 قراردادها و پروژه های در حال اجرا :

۱- ردیابی Online/Offline  و کنترک تردد پرسنل (RFID,GPS) بر روی ناوگان شامل ۵۰۰ خودرو شرکت ذوب آهن اصفهان

۲- ردیابی Online و بلیط الکترونیک (Mifare,GPS) بر روی ناوگان شامل ۱۲۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی دزفول

۳- بهینه سازی و بروزآوری تجهیزات ردیابی  Online/Offline خودرویی بر روی ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان

پروژه های انجام شده :

۱- کنترل و مانیتورینگ از راه دور کنتورهای پست ها و مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان قریب ۳۰۰ دستگاه

۲- تجهیزات ردیابی خودرویی Online/Offline به تعداد ۷۹ دستگاه جهت اتوبوسرانی و اورژانس شهرداری سمنان

۳- تجهیزات ردیابی Online خودرویی به انضمام کیت کنترل و ثبت دمای کانتینر یخچال دار و پلمپ الکترونیک مجموعاً ۲۸ دستگاه شرکت حمل و نقل بین المللی TBT