اندیشه هوشمند مانا

نام رسمی شرکت اندیشه هوشمند مانا
نام تجاری شرکت اندیشه هوشمند مانا
شماره عضویت در سندیکا  ۱۵۵
مدیر عامل دکتر قاسم درخشان
سال تاسیس
زمینه فعالیت کلید واژه  تولید نرم افزار
توضیحات
تلفن، فکس ۰۲۱
نشانی شهر  تهران
نشانی
وب سایت
پست الکترونیکی Info_ohm@yahoo.com