الوند توسعه دانا

نام رسمی شرکت  الوند توسعه دانا
نام تجاری شرکت  الوند توسعه دانا
شماره عضویت در سندیکا ۱۷۸
مدیر عامل  مهندس حبیب دانائیان
سال تاسیس  ۱۳۸۷
زمینه فعالیت کلید واژه
توضیحات طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی
تلفن، فکس ۰۲۱  ۸۶۰۳۷۰۵۲  ۸۶۰۳۷۰۵۶  ۸۸۸۵۱۵۹۰
نشانی شهر تهران
نشانی
وب سایت www.alvandtose-e.com
پست الکترونیکی info@alvandtose-e.com